In het kort

Opleidingen

NHL Stenden Hogeschool 2016 tot heden

Bacheloropleiding – Informatica

ROC Friese Poort Sneek 2012 tot 2016

MBO (niveau 4) – Maritieme Techniek, Scheeps- en Jachtbouwkunde

Maritieme Academie Harlingen 2007 tot 2012

VMBO (kaderberoepsgerichte leerweg) – Voortgezet onderwijs

Vaardigheden

PHP
C#
C / C++
Java
HTML, CSS, JavaScript